Zasady Gry

Attention! We are receiving reports about SCAM attempts, which promise you to get Elcoin for free after submitting your account data on some pages.
We advise you DO NOT TO CLICK on such suspicious links and do not share your account login/password with ANYONE.
Please report any kind of such activity directly to our Support. Thank you!
 • iHMXQ5F.png


  Witaj, poszukiwaczu przygód!

  Następujące zasady mają na celu umożliwienie wszystkim śmiałkom dobrą zabawę na jednym serwerze, więc dokładnie się z nimi zapoznaj.


  1. Konta użytkowników


  1.1 Nazewnictwo

  • Nazwy graczy, gildii, grup, pokoi PvP, zwierzaków itp. nawiązujące do skrajnego ekstremizmu, pornografii, rasizmu, obrażające, nieprzyzwoite lub nawołujące do nielegalnych działań są zabronione i mogą zostać skasowane przez oficjalny zespół gry, a powiązane z nimi konta mogą zostać nawet zablokowane.
  • Znaki specjalne są niedozwolone. Dopuszczalne są jedynie znaki z łacińskiego (angielskiego) alfabetu (tzn. bez arabskich lub azjatyckich znaków itp.).
  • Zabrania się używania nazw członków zespołu Elsword. Na postacie o takich nazwach (lub nazwach nawiązujących do członków zespołu) zostanie nałożony natychmiastowy ban.
  • Zakazane są także nazwy obrażające innych graczy lub inne gildie.
  • Nazwy postaci lub zwierzaków nie mogą się zaczynać następującymi skrótami: GM, SGM, GA lub CM.
  • Te zasady dotyczą także nazwy zwierzaków.

  1.2 Dane dostępowe

  • Wszyscy gracze są zobowiązani do utajenia danych dostępowych do swoich kont. Tych danych nie można przekazywać osobom trzecim. Za szkody wynikłe z niedbałości o tę zasadę nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności. Gracze nie przestrzegający tej zasady narażają się na permanentne zablokowanie dostępu do ich kont.
  • Prosimy o wybranie pewnego, długiego i skomplikowanego hasła i korzystanie z dodatkowego zabezpieczenia w postaci Pin-Pada w grze. Członkowie zespołu Elsword NIGDY nie zapytają się żadnego gracza o jego hasło.
  • Pytanie innych graczy o ich dane loginu jest surowo zabronione.
  • Zabronione jest także korzystanie z jednorazowych, czasowo ograniczonych oraz niepewnych kont e-mail.
  • Zespół kontaktuje się z graczami w głównej mierze za pomocą kont e-mail powiązanych z danymi kontami w grze. Sprawdzaj zatem regularnie, czy nie otrzymałeś/aś wiadomości.

  1.3 Multikonta

  • Gracze mogą posiadać i korzystać z kilku kont. Jeśli któreś konto zostanie permanentnie zablokowane, ban ten może także przenieść się na wszystkie inne konta powiązane z adresem IP danego użytkownika.
  • Kilku graczy może korzystać z tego samego połączenia internetowego w celu wspólnego grania.
  • Zabronione jest jednak granie jednocześnie na jednym komputerze na różnych kontach.
  • Jednoczesne korzystanie z 2 kont na 2 komputerach jest dozwolone tylko, jeśli jedno z tych kont jest używane wyłącznie do wymiany przedmiotów i/lub rozstawienia straganu.
  • Inne aktywności na poziomie rozgrywki na więcej niż jednym koncie jednocześnie są surowo wzbronione i mogą zostać ukarane permanentnym banem.

  1.4 Przekazywanie kont i handel kontami


  Przekazywanie kont jest zabronione (jak opisano w Ogólnych Warunkach Użytkowania).
  Dotyczy to także darowania lub sprzedawania kont. W przypadku naruszenia tego zakazu wszyscy uczestnicy danej transakcji zostaną permanentnie zablokowani.


  2. Zachowanie


  2.1 Ogólne zachowanie w grze

  • Prosimy o uprzejme traktowanie wszystkich graczy i nie obrażanie nikogo. Grożenie innym graczom oraz szantażowanie i zastraszanie ich jest zabronione i będzie karane.
  • Jeśli uważasz, że ktoś narusza te zasady, to zgłoś to niezwłocznie któremuś z członków zespołu. Takie naruszenie musi zostać udokumentowane za pomocą zrzutu ekranu (cały interfejs) lub filmu, abyśmy mogli ocenić zajście. Tych zrzutów ekranu/filmów nie można w żaden sposób edytować, a samo naruszenie nie może starsze niż 3 tygodnie.
  • Naruszenia mogą mieć bardzo różny charakter, a niektórzy gracze prędzej poczują się obrażeni/zgorszeni niż inni. Zastrzegamy sobie zatem stosowanie odpowiedniej kary w zależności od danego przypadku.
  • Zabronione jest zmuszanie innych graczy do działań wbrew ich woli. Naruszenie tego zakazu pociąga za sobą permanentny ban.
  • Zabronione jest dyskryminowanie innych graczy i obwinianie ich, bez względu na to, czy dane zarzuty odpowiadają prawdzie.
  • Surowo zabronione jest podszywanie się pod innego gracza lub członka zespołu.

  2.2 Groźby


  Surowo zabronione jest grożenie innym graczom, członkom zespołu Elsword, pracownikom Gameforge itp. Naruszenie tego zakazu może dodatkowo prowadzić do blokady danego użytkownika na wszystkich platformach firmy Gameforge. Zastrzegamy sobie także prawo do podjęcia dalszy kroków prawnych.


  2.3 Zachowanie podczas handlu z innymi graczami

  • Zabronione jest oszukiwanie partnerów handlowych; należy uważać przede wszystkim, handlując z nowymi graczami, którzy nie posiadają jeszcze zbyt dużo doświadczenia.
  • Uporczywe proszenie o przedmioty, złoto itp. będzie karane.
  • Nie zwracamy przedmiotów, które przepadną wskutek oszustwa podczas handlu. Zespół Elsword nie jest odpowiedzialny za zwrot przedmiotów.
  • Zabrania się jakiegokolwiek kontaktu ze sprzedawcami złota (gold seller). Dotyczy to także otrzymywania i przekazywania towarów oraz wszelkiego rodzaju transakcji.
  • Jeśli masz podejrzenia, że któryś z graczy może być tzw. gold sellerem (np. z kontaktu mailowego), to koniecznie zgłoś tego użytkownika do supportu. Jeśli tego nie uczynisz, ryzykujesz wykluczeniem z gry. Późniejsze zgłoszenie takiego naruszenia nie jest możliwe.

  2.4 Zachowanie wobec innych graczy


  Tzw. "leeching" lub umyślna nieaktywność podczas sesji growej są zabronione.


  2.5 Czat w grze

  • Prosimy o stosowny sposób wyrażania się. Gracze używający wulgaryzmów muszą się liczyć z karą, nawet jeśli nie były one użyte wobec innych graczy lub zostały ocenzurowane.
  • Ładnie prosimy: nie spamuj. Wysyłanie tej samej wiadomości kilkakrotnie jest niedozwolone.
  • Niedozwolone jest także wysyłanie linków niepowiązanych w żaden sposób z grą Elsword.
  • Wiadomości zawierające informacje na temat cheatów, hacków, botów itp. są niedozwolone, a ich nadawcy muszą liczyć się z karą.
  • Zabronione jest reklamowanie stron internetowych niepowiązanych z Gameforge oraz gier, które nie zostały wymienione na stronie Elsword. Dozwolone jest jednak ich wymienianie.

  3. Wykorzystywanie bugów i manipulacje


  3.1 Wykorzystywanie bugów, exploitów i manipulacje

  • Jeśli natrafisz na bug, prosimy o jego niezwłoczne zgłoszenie. Możesz to uczynić za pomocą systemu zgłoszeń, IRC lub na forum.
  • Gracze wykorzystujący bugi na swoją korzyść muszą się liczyć z zablokowaniem kont.

  3.2 Manipulacja klienta / "Scripting"


  Manipulacja klienta gry Elsword jest stanowczo zabroniona. Używanie programów do gry Elsword, które nie zostały wydane lub dopuszczone przez Gameforge 4D, będzie karane zablokowaniem konta.
  Stosowanie programu "Sandboxie" jest także niedozwolone.
  Zabronione jest używanie programów automatyzujących procesy w grze. Zabrania się także stosowania symulatorów botów i klawiatur oraz funkcji makro, a naruszenie tego zakazu może doprowadzić do permanentnego zablokowania konta.


  4. Ostrzeżenia/Kary


  4.1 Obchodzenie się z członkami zespołu

  • Nazwy członków zespołu poprzedzane są w grze następującymi skrótami: (GM), (SGM), (GA), (TM), (CM)/(CoMa). Postacie, które nie posiadają dokładnie tych skrótów w swoich nazwach, nie należą do zespołu Elsword.
  • Członkowie zespołu nie mogą wydawać przedmiotów, złota, Monet EL itp. (jedynie w ramach specjalnych eventów). Nie mogą także podwyższać poziomu innym postaciom. Prosimy o nie zapraszanie członków zespołu do grup lub gildii i nie dodawanie ich do grona przyjaciół.
  • Instrukcje i decyzje zespołu Elsword należy szanować i się do nich stosować.

  4.2 Kary

  • W przypadku naruszenia zasad możliwe są następujące kary: ostrzeżenia, wykluczenie z serwera lub blokada konta (ban).
  • Surowość kary zależy od wymiaru naruszenia. Community Manager zastrzega sobie prawo do oceny wagi naruszenia.
  • Poważne i/lub ustawiczne naruszenia na następujących platformach mogą skutkować karami poza grą: gra, forum, kanał IRC, support.

  4.3 Postępowanie w przypadku odwołania się od blokady/kary

  • Zabrania się publicznej dyskusji na temat specyficznych kar.
  • Jeśli chcesz odwołać się od kary, użyj w tym celu systemu zgłoszeń.
  • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją któregoś z członków zespołu, to nadmień to w zgłoszeniu, aby w miarę możliwości opracował je dany członek zespołu. Może być to Super-GM, Game Administrator lub nawet Community Manager.
  • Prosimy o podanie wszystkich ważnych informacji w danym przypadku, abyśmy mogli szybko zareagować.
  • Odwołanie się od blokady nie będzie rozpatrywane, jeśli ta miała miejsce dłużej niż 1 miesiąc temu.

  4.4 Refundacja

  • Przedmioty, które przepadną wskutek handlu lub nieostrożności (każdy gracz jest zobowiązany do utajenia danych swojego konta), nie podlegają refundacji.
  • Zespół Elsword nie jest odpowiedzialny za zwrot przedmiotów.

  5. Eventy użytkowników / Treści użytkowników


  5.1 Eventy

  • Należy stosować się do instrukcji zespołu. Gracze, którzy nie będą postępować zgodnie z tymi instrukcjami, mogą zostać wykluczeni z eventu lub nawet z gry.
  • Prosimy o nie naprzykrzanie się członkom zespołu Elsword, którzy są odpowiedzialni na przeprowadzanie eventu.
  • Domaganie się nagród lub wynagrodzeń jest surowo wzbronione.
  • Uczestnictwo w evencie nie gwarantuje wygrania nagród (przedmiotów itp.).

  5.2 Prywatne konkursy

  • Zabrania się organizowania zawodów lub konkursów z nagrodami, domagając się opłaty za uczestnictwo (przedmioty, złoto itp.).
  • Zespół Elsword nie jest odpowiedzialny za problemy, wynikające z prywatnych konkursów.

  5.3 Strony fanowskie


  Jeśli chcesz stworzyć stronę fanowską lub coś podobnego i chcesz użyć w niej grafik z oficjalnej strony Elsword, skontaktuj się z managementem, by uzyskać pozwolenie. Wystosuj w tym celu zapytanie za pomocą systemu zgłoszeń.


  5.4 Zrzuty ekranu / Filmy


  Robienie zrzutów ekranu oraz filmów w Elsword jak i ich obróbka jest dozwolone. Podczas obróbki nie można jednak używać materiałów naruszających prawa autorskie. Te zasady dotyczą jedynie obróbki dla użytku prywatnego. Nie obejmują zrzutów ekranu oraz filmów służących jako dowody dla naruszenia regulaminu. Tych materiałów nie można edytować.


  Pamiętaj, że zespół Elsword zastrzega sobie prawo do blokowania kont także w przypadkach, w których nie doszło do naruszenia regulaminu.
  Management gry zastrzega sobie także prawo do zmieniania i rozszerzania regulaminu.
  Dla gry Elsword oraz innych gier firmy Gameforge obowiązują warunki użytkowania Gameforge 4D.