Eve IceBurner Avatar

 • Hello out there - I am selling some Stuff from my :kawaiieve:

  i :sell: hair, weapon and accessories seperated.

  Top, Bottom, Gloves and Shoes just together

  You need to unseal it from magic wardrobe and please make an offer using pm :message:  pozepsm4.png

  White Dragon: Servius

  • Top, Bottom, Gloves, Shoes
  • Hair
  • Weapon
  • Horns
  • Wings

  t75z4pcw.png

  Holy Unicorn

  • Top, Bottom, Gloves, Shoes
  • Hair
  • Earring
  • Horn
  • Wings

  zxpa3wwh.png

  Millennium Fox Priest


  • Top, Bottom, Gloves, Shoes
  • Hair
  • Mask
  • Protector
  • Weapon

  rwcjawa7.png

  Gold Falcon

  • Top, Bottom, Gloves, Shoes
  • Hair
  • Bandana
  • Wings
  • Weapon

  o3a9996k.png

  Nasod Battle Suit MK2

  • Top, Bottom, Gloves, Shoes
  • Hair
  • Wings
  dbijzx7-a5c901f6-7fbe-4469-8a83-de504bf22e1b.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzNlZWM3NTNlLWY2MzYtNDkxMC1iZDBjLWQ0ZjYwNDNlOWZjOFwvZGJpanp4Ny1hNWM5MDFmNi03ZmJlLTQ0NjktOGE4My1kZTUwNGJmMjJlMWIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.ocCPOKAQpnfTKYiB4vUYvIIuSojqcm2P4oZMIZcVadU

  Edited once, last by ZeldaChan ().